Deutsch English Español Ελληνικά Polski

Adwokaci:
Dr. Georg Getreuer
DVR: 0816132 | UID: ATU 58342788
Członek Izby Adwokackiej w Wiedniu.
Podstawa prawna: RAO, RL-BA

Dr. Martin Getreuer
DVR: 2112156 | UID: ATU 61844507
Członek Izby Adwokackiej w Wiedniu.
Podstawa prawna: RAO, RL-BA

Dr. Eleni Diamanti
DVR: 3001395 | UID: ATU57680968
Członek Izby Adwokackiej w Wiedniu.
Podstawa prawna: RAO, RL-BA
Członek Izby Adwokackiej w Atenach.
Podstawa prawna: Grecki kodeks etyki adwokackiej
Prawnicy:
Dr. Peter Getreuer
Dr. Margit Getreuer
Sekretariat:
Regine Wirrer
Mag. Agnieszka Furmańska
Leonore Havel